Handlingsplaner mot vold i nære relasjoner

Regjeringen har gjennom handlingsplaner og veiledere oppfordret kommunene til å utarbeide handlingsplaner mot vold i nære relasjoner. Inntil utgangen av 2011 har 4 av Tromskommunene utarbeidet slik plan. Sjumilssteget vil publisere kommunens planer etterhvert som de utarbeides. Du finner de enkelte planene under hva må kommunene gjøre?