Tiltak mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har videreført tidligere handlingsplaner mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i en ny handlingsplan for 2012. Handlingsplanen består av i alt 27 tiltak, herav 10 fellestiltak, 11 tiltak mot tvangsekteskap og 6 tiltak mot kjønnslemlestelse. Du kan lese mer om planen via lenken på BLDs hjemmeside.

Du kan lese mer om hva som skjer i Region Nord under hva må kommunene gjøre?