Åpning Barnevoldkonferansen

Under Barnevoldkonferansen i Tromsø 22.03.12 holdt fylkesmann Svein Ludvigsen et tankevekkende innlegg som ble svært godt mottatt av de rundt 500 som var tilstede.

Du finner fylkesmannens innlegg som vedlegg til denne artikkelen.

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Fylkesmann Svein Ludvigsens åpningsinnlegg.doc)Fylkesmann Svein Ludvigsens åpningsinnlegg37 kB