Fagprosedyrer for å avdekke vold mot barn

For første gang er det utarbeidet kunnskapsbaserte fagprosedyrer for at helsepersonell kan finne kliniske tegn og symptomer på omsorgssvikt. mishandling og seksuelle overgrep mot barn. Prosedyrene er utarbeidet av Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer og består av 4 ulike prosedyrer;

-fysisk mishandling av barn

-psykisk mishandling av barn

-omsorgssvikt/vanskjøtsel av  barn,

-seksuelle overgrep mot barn

 

Her finner du lenken til nettstedet til Kunnskapssentret. der du finner de 4 prosedyrene.