Kart over land med lover som forbyr vold mot barn

Etter at Sverige i 1979 vedtok den første loven med generelt forbud mot vold mot barn, har 36 andre land i verden kommet etter. Under kan du se Save the Childrens verdenskart over landene som har vedtatt et slikt forbud. Spør du oss, viser kartet at vi fortsatt har en lang vei å gå:

http://srsg.violenceagainstchildren.org/page/children_world_map   Sjekk også¨hovedsiden "violenceagainstchildren"