App mot tvangsekteskap

En ny app mot tvangsekteskap som passer for alle typer mobiltelefoner er nå lansert av Barne- likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne. Den nye app'en skal kunne gi hjelp og råd til ungdom om tvangsekteskap. App'en er utviklet av IMDI på oppdrag fra departementet. App'en ligner et spill for å ikke vekke mistanke hos foresatte eller andre. Innholdet har særlig fokus på hva man kan gjøre hvis man frykter at noe skal skje, f.eks. under ferieopphold i utlandet. Man kan f.eks. ringe politi, barnevernvakt og UDs operative senter for hjelp direkte fra app'en. 

Du finner nyheten om app'en på BLDs hjemmeside . Her finner du også lenken til IMDIs hjemmeside der app'en er nærmere beskrevet.