NY TILTAKSPLAN MOT VOLD OG OVERGREP

På barnekonvensjonens 25årsdag presenterte barneminister Solveig Horne regjeringens nye tiltaksplan  mot vold og overgrep. Planen har fått navnet "En god barndom varer livet ut" og retter seg mot barn 0-18 år. Hovedmålet med planen er å forebygge at vold og overgrep skjer. Det videre arbeid med planen er koordinert av BLD i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Også de underliggende direktoratene vil ha oppgaver knyttet til denne tiltaksplanen.

Du kan lese  nyheten om planen på BLDs hjemmeside.  Her kan du også finne lenken til nedlasting av hele tiltaksplanen.