Endringer i barneloven foreslås for å beskytte barn

Regjeringen setter nå i gang en utredning for å styrke barns rettsvern i saker der en av foreldrene, evt. en steforelder har begått overgrep mot barn i familien. Utredningen skal ta for seg endringer i barneloven med sikte på å behandle saker om foreldreansvar og samvær/kontaktforbud  i slike tilfelle på en mer forenklet måte.

Du kan lese nyheten om dette på  hjemmesiden til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet