Hvor lite skal vi tåle?

Politiet la 15.10.15 ut en ny nettside som gir viktig informasjon om forhold knyttet til vold - og særlig vold i nære relasjoner. Her ligger viktige råd til både voldsutsatt og hjelpere. Nettsiden http://www.hvorlite.no/ har også en egen side knyttet til vold mot barn. Sjekk siden!