Etter- og videreutdanningstilbud om vold og overgrep mot barn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har nylig utarbeidet en 90 siders rapport om etter- og videreutdanningstilbud i Norge som direkte er rettet mot, eller som har klar relevans til vold og overgrep mot barn. Du kan lese mer om rapporten via Bufdirs bibliotek

For ordens skyld vil Sjumilsstegsredaktøren legge til at RVTS Nord, i samarbeid med tidligere Høgskolen i Narvik (nå del av UiT Norges arktiske universitet) og Helsekompetanse har utviklet et nettkurs for barnehager og skoler om vold og overgrep mot barn som er åpent for alle og som særlig egner seg for personalgrupper som tar kurset sammen på sin arbeidsplass. Kurstilbudet http://helsekompetanse.no/kurs/vold-og-seksuelle-overgrep-mot-barn er gratis og tilgjengelig til enhver tid.