Familievernkontorenes arbeid med vold

I Bufdirs bibliotek er det nå lagt ut en rapport som er utarbeidet av Enerhaugen familievernkontor i Oslo på bakgrunn av midler fra Bufdir. Rapporten oppsummerer og gir samtidig en kunnskapsoversikt over metodiske tilnærminger som har vært utviklet og benyttet i familievernkontorene i Norge. Å arbeide med gode tiltak mot partnervold, som mest sannsynlig også rammer barna både som voldsrammet eller som vitne til vold,  kan også gi gode effekter for barna...