Helsedirektoratets nasjonale konferanse

Helsedirektoratet arrangerte 20.01.11 en nasjonal konferanse om forebyggende arbeid for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Konferansen er ett av tiltakene i handlingsplanen Habilitering av barn og unge.

Målgruppen for konferansen var fagpersonell, ledere og beslutningstakere i kommunene, KS, utdanningsinstitusjoner mv.