Helsetilsynet og Fylkesmannen fører tilsyn

Statens Helsetilsyn har overordnet ansvar for tilsynet med helse-, sosial-, omsorgs- og barneverntjenestene i Norge. Helsetilsynet og Fylkesmannen i hvert fylke gjennomfører tilsyn med bl.a. kommunenes tilbud i sosial- og omsorgssektoren, både ved tilsynsbesøk, gjennom rapportering og behandling av klagesaker. Tilsynet omfatter også kommunenes system for tjenester til barn og voksne som har behov for hjelp i hjemmet, heldøgns omsorg eller avlastningstilbud. Nærmere orientering om tilsynsvirksomheten, samt rapporter fra ulike tilsynsbesøk, kan du finne på Helsetilsynets hjemmesider.