Prosjekt Familieveiviser

Prosjektet Familieveiviser 2008-2010 har hatt som mål å utvikle modeller for mer helhetlig og koordinerte tjenestetilbud til barn og unge med nedsatt funksjonsevne og til deres familier. Prosjektet har hatt 8 lokale piloter i bydeler i Oslo, kommuner (Bodø, Rana og Sør-Varanger) og helseforetak. Du kan lese mer om dette under hva må kommunene gjøre?