Departementet informerer

hjemmesida til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet finner du fortløpende oppdatering av nasjonal politikk, handlingsplaner, rundskriv og ulike utviklingsprogrammer. Her finner du også stoff knyttet til universell utforming og krav som følger av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Her kan du også følge med på utlysning av midler og på ulike konferanser som planlegges.Visste du at regjeringen arrangerer regionale konferanser for politikken for mennesker med utviklingshemming?