Nedsatt funksjonsevne - hva betyr det?

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laget en oversikt knyttet til begrepet "nedsatt funksjonsevne". Du kan lese mer om dette gjennom lenken til direktoratets hjemmeside