Ny veileder om arbeid med barn og unge med habiliteringsbehov

Helsedirektoratet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget en ny veileder som tar utgangspunkt i  tiltak som må gjennomføres for å ivareta rettighetene til barn med habiliteringsbehov. Du kan finne nyheten om denne nye veilederen på Helsedirektoratets hjemmeside. Der ligger også lenken til den elektroniske versjonen av veilederen.

Sjumilssteget anbefaler denne veilederen for alle som arbeider med denne barnegruppen, herunder også ansatte i skolene i landet.