Norske barn friskest i verden

Norske barn er blant de friskeste i verden. Norge har rundt 1,5 mill barn og unge under 25 år, noen flere gutter enn jenter. Dette er 1/3 av befolkningen. Skader, astma, høysnue, smerter og psykiske plager er blant de viktigste helseutfordringene i denne gruppa.

Du kan finne mer ut om barnas helsetilstand på Folkehelseinstituttets nettsider