Psykisk helse i skolen

Organisasjonen Mental Helse Ungdom tilbyr et undervisningsopplegg som har fått navnet venn1.no. Opplegget gjelder for aldersgruppen 15-20 år. Målet med undervisningsopplegget er å sette søkelyset på hvordan ungdom kan ivareta egen psykisk helse, samt hvordan man kan være venn med en som har det vanskelig.