Helse og omsorg for alle

Helsedirektoratet (Hdir) er et direktorat underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Hdir har overordnet ansvar for gjennomføringen av landets helsepolitikk. På Hdirs hjemmeside kan du hente kunnskap om det meste på helseområdet.