Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk

Folkehelseinstituttet har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet en ny rapport om barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk. Rapporten konkluderer med at det er relativt vanlig å ha foreldre som oppfyller kriteriene for en diagnose – mellom 12 og 40%, avhengig av om foreldrene har milde, moderate eller alvorlige lidelser.

Opp mot 25% av psykiske lidelser blant ungdom i Norge henger sammen med foreldrenes psykiske lidelser. Opp mot 8% av barn og ungdom utvikler psykiske lidelser på bakgrunn av genetisk eller miljømessig risiko som kan knyttes til foreldrenes tilstand. 2-3 % av barna utsettes for overgrep med bakgrunn i denne risikofaktoren.

Selv om mange barn klarer seg godt og viser stor tilpasningsdyktighet, kan den totale situasjonen for mange av barna i slike familier, være bekymringsfull. Psykiske lidelser kan forebygges og behandling er viktig for å redusere konsekvensene dette gir for foreldrene, barnet og samfunnet totalt.

Her kan du lese nyheten på Folkehelseinstituttets hjemmesider
Her kan du også lese Folkehelseinstituttets rapport 2011