Andel overvektige barn i Norge

Andelen tredjeklassinger med overvekt og fedme økte fra 16 til 19 prosent fra 2008 til 2010. Det viser nye tall fra Barnevekststudien ved Folkehelseinstituttet. Det er for tidlig å si om økningen er uttrykk for en trend. 10 skoler i Troms har vært med i samarbeidet om undersøkelsen.

Barnevekststudien er en landsomfattende studie som startet i 2008 for å overvåke vekstutviklingen blant norske 3. klassinger over tid. Dette er den eneste studien i Norge som overvåker barns høyde, vekt og livvidde.

Studien ble gjennomført for andre gang høsten 2010, og neste måling er planlagt i 2012 ved de samme skolene. Deltakelsen blant elevene har vært god og nesten ni av ti elever har deltatt i studien både i 2008 og 2010. I alt deltar 127 skoler i dette helseovervåkingsprosjektet, hvorav 10 i Troms.

Resultatene fra Barnevekststudien 2010 viser at:

  • 19 prosent av jentene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 3 prosent fedme. Til sammen 22 prosent.
  • 12 prosent av guttene ble definert som overvektige, i tillegg hadde 5 prosent fedme. Til sammen 17 prosent.
  • I gjennomsnitt er tredjeklassejentene 131 cm høye og guttene 133 cm høye.
  • Gjennomsnittsvekten er 29,3 og 29,6 kg for henholdsvis jenter og gutter.
  • Du finner mer informasjon samt intervjuer med de ansvarlige for undersøkelsen på Folkehelseinstituttets hjemmesider