BAR – barn av rusmisbrukere

I 2009 startet 4 personer; Marius Helland Sørensen-Sjømæling, Anne-Kari Kolstad, Mia Myllymãki og Elisabeth Nordhus Lied den nye bruker- og interesseorganisasjonen BAR – Barn av rusmisbrukere. BAR ble stiftet for barn i alle aldre som opplever foreldres rusbruk som en belastning og har som hovedmål å fremme barn av rusmisbrukeres posisjon og stemme i samfunnet.

Du kan lese mer på BAR sine nettsider

Av denne siden fremgår det blant annet at det er startet en lokal forening i Tromsø. BAR-Tromsø har første møte 16.08.11 på Cafe X i Tromsø sentrum.