Strategi for barn og unges psykiske helse

Helsedirektoratet presenterte i møte med Fylkesmennene 11. og 12. april2012 arbeidet med ny strategi for barn og unges psykiske helse. Innlegget som ble holdt av avdelingsdirektør for psykisk helse og rus, Anette Mjelde, er i ettertid lagt ut på fylkesmannens nettsider. Der har Sjumilssteget vært og hentet powerpointen som ble benyttet.

Av presentasjonen går det frem at det skal satses på en rekke arenaer for å fremme barnas psykiske helse. Skolen, helsestasjons- og skolehelsetjenesten og satsingen på kommunepsykologer nevnes særskilt. Helsedirektoratet vil i stor grad bidra med videre kompetanseutvikling og det vektlegges her bedre tverrfaglig innsats og modeller for dette – herunder blant annet videreutvikling av Sjumilssteget og Ungdom i Svevet. Det er satt ned en arbeidsgruppe som innen 1. juni skal ha levert en skisse for fremtidig strategi til Helse- og omsorgsdepartementet. I gruppen er det deltakere fra flere andre direktorater. Presentasjonen ligger som vedlegg til denne artikkelen.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (120412_Arbeidet_med_strategi_barn_og_unges_psykiske_helse_v Anette_Mjelde_1~.pdf)Strategi barn og unges psykiske helse296 kB