Resiliens – løvetannbarn

Hvorfor klarer noen barn seg på tross av all risiko de påføres? Resiliens hos barn er prosesser som gjør at utviklingen blir tilfredsstillende til tross for at barnet har hatt erfaringer med situasjoner som innebærer stor risiko for utvikling av problemer eller avvik.Forskning viser at resiliens avhenger av både arv og miljø. Et barn som klarer seg godt, tross store problemer i sin nære familie, er barn som har en eller flere betydningsfulle personer eller venner utenom den primære omsorgsgiveren. Også gode skoler og barnehager kan bidra til resiliens.

Du kan lese mer om dette ved å hente denne artikkelen, skrevet av phd.forsker Mona Bekkhus ved Atferdssentret.