Folkehelseprofilene for 2014 er nå lagt ut!

Folkehelseinstituttet har nå publisert tall som viser ulike variabler som kan knyttes til befolkningens helse. Her kan du finne tall for befolkningsutvikling, levekår, miljøforhold, skoledata, levevaner (og uvaner), helse- og sykdomsforhold. Du finner folkehelseprofilene via denne lenken: http://www.fhi.no/helsestatistikk/folkehelseprofiler/finn-profil