Helse på barns premisser

Barneombudet har nylig gitt ut sin nyeste fagrapport (2013) som fokuserer på barns opplevelser og synspunkter på helsetjenestene de blir tilbudt. Rapporten gir viktige innspill til forbedringer på dette feltet, særlig hva angår det nødvendige arbeidet med å utvikle helsetjenestene på barns premisser.

Her kan du lese Barneombudets rapport, både i sin helhet (104 sider) og i en lettlest versjon.