Tidlig intervensjon - fra bekymring til handling

Helsedirektoratet ga i 2010, i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utdanningsdirektoratet  ut veilederen "Fra bekymring til handling - en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet". Veilederen ble i sin tid laget på bakgrunn av regjeringens opptrappingsplan for rusfeltet og med bakgrunn i fellesrundskrivet Q 16/2007 fra 6 departementer om forebyggende innsats for barn og unge.  

Helsedirektoratet har også laget en egen nettjeneste om tidlig intervensjon http://www.tidligintervensjon.no/Kunnskapsgrunnlag/ som gir meget gode oversikter over rapporter, prosjekter og metoder som kan er anerkjent og benyttet til innsats for ulike aldersgrupper for barn.

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Fra_bekymringtilhandling, veileder.pdf)Veilederen \"Fra bekymring til handling\"671 kB