Snakketøyet

Snakketøyet er et verktøy utviklet av Barns Beste for å trygge voksne og barn når foreldre er syke.

Du finner verktøyet her: http://www.snakketoyet.no/

Du kan finne mer om arbeidet med Barn som pårørende ved å lese nyhetsbrev fra Barns Beste