Ny rapport om barns helse i Norge

Folkehelseinstituttet la nylig frem en ny rapport om forhold i miljøet som kan ha betydning for barn og unges helse. Rapporten har tittelen "Barn, miljø og helse - risikofaktorer og helsefremmende faktorer" og inneholder bl.a. oppvekst og levekår, skader og ulykker,  fysiske miljøfaktorer, overvekt og helserelatert atferd.

Du finner rapporten her:

Du kan via denne lenken lese hel rapporten som nettrapport eller som pdf, evt. gå til sammendraget. Sammendraget viser bl.a. at litt under 9% av alle barn under 18 år i 2013 tilhørte familier med vedvarende lavinntekt, at de fleste ungdommer på 8.-10.trinn har minst en fortrolig venn, mens en av 10 mangler en slik venn. Mellom 5 og 15 spebarn får hvert år alvorlige risteskader (Shaken baby syndrome) - 5 dør hvert år av dette. Barn som går i en høy kvalitets barnehage har bedre språk og sosial tilpasningsevne enn de som er hjemme eller i et annet barnepasstilbud. 50 barn og unge under 20 år dør årlig av ulykkesskader. Antall barn og unge som røyker har falt dramatisk, også drikkemønstret er bedre hos unge målt mot unge i Europa. Luftforurensning i norske byer kan gi uønskede effekter for utvikling av astma og barn med diabetes og fedme.

Dette og mye mer kan du lese om i folkehelseinstituttets nye rapport.