Viktig stoff om skolen

På Utdanningsdirektoratets hjemmesider vil du finne oppdatert stoff om spesielt skoleområdet. Her ligger stoff om satsing på bedre skolemiljø, veiledere til for eksempel læreplaner, viktige rundskriv og rapporter. Denne siden er fortløpende oppdatert på det viktigste som skjer i norsk skole i dag.

Her er lenken til Utdanningsdirektoratets hjemmesider