Viktig stoff om barnehagene

Kunnskapsdepartementet (KD) legger fortløpende ut viktig stoff om utviklingen sentralt på barnehagefeltet. Her kan du finne nyheter, rapporter og viktige dokumenter som angår barnehagefeltet i landet; om kvalitet og innhold i barnehagene, om kompetanse og rekruttering, utbygging og finansiering av barnehagefeltet. Følg denne lenken til KDs nyheter på barnehageområdet