Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt

Det er viktig å ha kjennskap til hvordan man til daglig skal håndtere regelverket rundt taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt.

Du kan lese mer om dette under hva må kommunene gjøre?