Ny GIV – tiltak mot frafall i videregående skole

Regjeringen har lansert sitt nye program Ny GIV som fokuserer på en serie tiltak for å sikre at elever gjennomfører videregående opplæring.

Satsingen innebærer blant annet en rekke tiltak fra 1.-4.trinn (forsterket opplæring i grunnleggende ferdigheter og gratis leksehjelp), nye fag i ungdomstrinnet, mer fleksibel opplæring og tettere oppfølging av elever og lærlinger, profesjonalisering av rådgivningsfunksjonen og mer relevant og praksisnær fag- og yrkesopplæring.

Du kan lese mer om Ny GIV på Kunnskapsdepartementets hjemmesider