Rapporten om små barns rett til beskyttelse

6 av 10 barnehageansatte har vært alvorlig bekymret for et barns omsorgssituasjon og enda flere barnehageansatte har vært bekymret for at barn i barnehagen har foreldre med psykiske lidelser.

Se rapporten fra NTNU samfunnsforskning under hva må kommunen gjøre?