Kan et barn ha plass i to barnehager?

Spørsmålet ble reist av prosjektleder i vår pilotkommune Lenvik. Utgangspunktet var spørsmålet om man med utgangspunkt i barnekonvensjonens artikkel 3 kan vedtektsfeste at et barn ikke kan ha plass i to barnehager. Fylkesmannens svar på spørsmålet finner du under hva må kommunen gjøre?