Udir tar ansvar for barnehagene!

Fra 1.1.2012 har Udir (Utdanningsdirektoratet) overtatt ansvaret for viktige barnehageoppgaver. Det er i den sammenheng opprettet en egen side med barnehagerelevant informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmesider. Sjumilssteget oppfordrer alle som er opptatt av oppvekstforhold og tilbud til de små barna om å følge med på Utdanningsdirektoratets barnehageside.