Verdens fineste stilling ledig

Kunnskapsdepartementet arbedier med mange tiltak som i sum skal føre til en vesentlig styrking av barnehagesektoren i Norge. Som ledd i dette er det i vår startet enm rekrutteringskampanje for å sikre flere førskolelærere. Her er lenken til kampanjen som har fått det flotte navnet: Verdens fineste stilling ledig. I 2013 vil Fylkesmennene få nye oppgaver på barnehagesektoren, herunder vil GLØD-programmet settes i gang. Du kan få vite mer om innholdet i dette ved å kontakte de barnehageansvarlige hos Fylkesmannen i fylket der du bor.