GNIST - partnerskap for helhetlig satsing på lærerutdanningen

Arbeidet med å implementere Gnist-strategien ledes av en prosjektleder i hvert fylke, som i samarbeid med partnerskapet i fylket skal skape dialog om satsingen og koordinere arbeidet. Den sentrale strategien for satsingen kan du finne via lenken http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/planer/2012/strategi-for-ungdomstrinnet.html?id=682495

Velg høyrevalget "Hva må kommunene gjøre", så får du vite mer om satsingen i Troms fylke.