Trygg ferdsel på den digitale arena

Harstad kommune fikk i 2012 prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen til å arbeide med et prosjekt som fikk navnet "Trygg ferdsel på den digitale arena". Prosjektet skal munne ut i et undervisningsopplegg for 5.trinn i alle kommunens skoler.

Prosjektet arrangerer en inspirasjonsdag med spennende tema for lærere, enhetsledere, skolehelsetjenestne, barne- og ungdomstjenesten, PPT, FAU, politikere og media i Harstad 18.februar 2013. Opplegget for denne inspirasjonsdagen kan du finne som vedlegg til denne artikkelen.

Harstad kommune skal senere samme dag (kl. 18.00) også arrangere et åpent fellesmøte for foresatte, lærere, FAU, politikere og andre på Seljestad ungdomsskole. Her finner du link til programmet for fellesmøtet: http://www.harstad.kommune.no/invitasjon-moete-om-trygg-ferdsel-paa-den-digitale-arena.5160938.html