Ungdomstrinnet i utvikling

Utdanningsdirektoratet har laget en film som viser hvordan ungdomstrinnet skal gjøres mer praktisk og variert. Sjekk filmen Middagsselskapet .

Filmen egner seg fint for diskusjoner blant de ansatte i skolen. Det er utarbeidet refleksjonsspørsmål til filmen. Disse vil du finne på www.udir.no/ungdomstrinnet

For mer informasjon om GNIST og satsingen på ungdomstrinnet. Se www.gnistweb.no.