Bli med meg på skolen

Læreryrket skal bli mer attraktivt. Selv om det er økende interesse for å ta lærerutdanning, er det fortsatt ledige studieplasser, særlig for 1.-7.trinn i grunnskolen.

Kunnskapsdepartementet (KD) har derfor lansert en ny rekrutteringskampanje som også partnerskapet GNIST (KD , Utdanningsforbudet, KS, NHO, LO, Pedagogstudentene, Norsk studentorganisasjon, Elevorganisasjonen, Norsk lektorlag, Skolelederforbundet og NAsjonalt råd for lærerutdanning) bidrar med regionalt.

Du kan lese nyheten om  kampanjen på KDs hjemmeside  http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2014/Lareryrket-mer-attraktivt.html?id=752534

Her er lenken direkte til filmen http://www.hardudetideg.no/magi/