Haugalandsløftet

Haugalandsløftet er et samarbeidsprosjekt frem mot 2017 mellom 10 kommuner på Haugalandet i Rogaland. Prosjektet er forskningsbasert og retter seg mot skole, barnehage og PPT. Bakgrunnen er situasjonen som har vært på Haugalandet, der antall barn som mottar spesialundervisning/spesialpedagogisk hjelp i skoler og barnehager, er høyt. Kommunene har ut fra dette ønsket forskningsbasert kompetanseutvikling for å oppnå bedre kvalitet i tilbudet til barna.

Haugalandsløftet og "stafettloggen" er nærmere beskrevet på prosjektets nettside