LYSARK FRA PRESENTASJON AV DJUPEDALUTVALGETS INNSTILLING

Djupedalutvalgets innstilling NOU:2015:2 "Å høre til"  ble i mars avgitt til Kunnskapsdepartementet. Etter dette har det vært gjennomført regionvise høringskonferanser rundt i landet. Vedlagt kan du se powerpointpresentasjonen som utvalgsleder og fylkesmann Øystein Djupedal brukte på høringskonferansene. Høringsfrist til utvalgets innstilling er satt til 22.juni 2015.

 

 

 

 

 

Last ned vedlegg:
FilStørrelse
Last ned denne filen (Høringskonferanse NOU Å høre til. mai 2015.pdf)Høringskonferanse NOU Å høre til. mai 2015.pdf1106 kB