Meld deg til lærerpoolen for flyktningene

Utdanningsdirektoratet har tatt initiativ til opprettelse av en nasjonal lærerpool der personer kan melde seg til å gjøre en innsats for å hjelpe nye flyktningefamilier med utdanningstilbud. Du kan finne nyheten, samt skjemaet som kan benyttes på utdanningsdirektoratets hjemmeside

Lærerpoolen vil gjort tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner som evt. vil kontakte de enkelte med tanke på å inngå en arbeidsavtale.