Ny digital veileder for samarbeid mellom skole og barnevernet om barn med tiltak fra barnevernet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Utdanningsdirektoratet (Udir) har utviklet en nasjonal veileder for samarbeidet mellom skolen og barnevernet - for alle barn som har tiltak fra barnevernet - herunder både de som bor hjemme med tiltak og de som bor i fosterhjem eller institusjon. Målgruppen for veilederen er ansatte - ledere og mellomledere i skolen samt ansatte i barneverntjenesten. Veilederen retter seg inn mot barn og unge i aldersgruppen 6-23 år.

Veilederen er bygget opp rundt følgende hovedområder:

-Oppfølging av skolehverdagen

-Når barnet har faglige eller psykososiale utfordringer

-Skolebytte

-Samarbeidsmodeller

-Bekymringsmelding

-Taushetsplikt og samtykke

-Skolesituasjonen for barn med tiltak i barnevernet

-Digitale historiefortellinger.

Veilederen er et også et oppslagsverk med henvisning til andre veiledere. Her vil du finne det meste av hva du trenger for å kunne gi barna den beste hjelpen!