SKOLEKASSA.NO

Kunnskapsdepartementet har finansiert et opplegg øremerket for asylsøkere og flyktninger med rett til opplæring etter opplæringsloven. Det er beregnet for barn som bor i mottak og som får sin opplæring her, så vel som for barn som får sin opplæring i innføringsskoler eller -klasser utenom mottakene.l Opplegget som har fått navnet "Skolekassa", er utviklet av Utdanningsdirektoratet, NAFO og Høgskolen i Oslo og Akershus. Skolekassa er en lenkesamling med læremidler og læringsressurser som er ment å være et supplement til øvrige opplæringstilbud. Fagene dette handler om er norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag.

Skolekassa er laget på norsk, samt på de språkene som er mest vanlig blant asyl- og flyktningebarn i Norge - engelsk, arabisk, dari, kurmanji, pashto og tigrinja.

Her er lenken: https://skolekassa.no/

Sjumilssteget ber om at denne lenke spres i alle aktuelle miljøer.