Nye tiltak for det psykososiale skolemiljøet

Regjeringen har ved endring av Opplæringsloven kap 9a og ved nye saksbehandlingsregler truffet mange nye tiltak for å sikre skolenes plikt til å iverksette handlinger, og i tillegg plikt for Fylkesmannen til å behandle henvendelser og klager der skolene ikke treffer tiltak som kan bedre situasjonen for elevene.

Nyheten om tiltakene finnes på Kunnskapsdepartementets hjemmeside

Fylkesmannen i Troms har også laget en film der de nye tiltakene omtales: https://vimeo.com/225094727