Ny veileder om bruk av barnekonvensjonen

Utdanningsdirektoratet har laget en ny veileder for skolen om bruk av barnekonvensjonens prinsipper om barns beste og rett til å bli hørt.

Her er lenken til veilederen:

https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-bruk-av-barnekonvensjonen.pdf

I tillegg har direktoratet laget et nytt rundskriv om behandling av saker om skolemiljøet

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/