Barnekonversjonens artikkel 13

Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne rett skal omfatte frihet til å søke, motta…
Les mer

Barnekonversjonens artikkel 14

Partene skal respektere barnets rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og…
Les mer
Default Image

Barnekonversjonens artikkel 15

Partene anerkjenner barnets rett til organisasjonsfrihet og frihet til å delta i…
Les mer